Anne Kolbe

Corona-overbrugging kunstenaar 2021

Ik ben blij de bijdrage corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer te mogen
ontvangen van het Mondriaan Fonds. Mijn werk zal het komende half jaar met deze steun
tot stand komen.

I am happy to receive the Corona Bridging Grant for Artists, Curators, Researcher from
the Mondriaan Fund. My practice will be supported for the upcoming six months.